Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE O

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: ERP Consultant

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ERP CONSULTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: L1 Cyber Security Analyst

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: L1 CYBER SECURITY ANALYST

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: System Administrator

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SYSTEM ADMINISTRATOR

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Software Architect

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE ARCHITECT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Senior Java Developer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR JAVA DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Senior UI

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR UI

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Sales Administrator

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SALES ADMINISTRATOR

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Routing Assistant

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROUTING ASSISTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.