Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CLOUD ENGINEER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: WEB DEVELOPER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR IT ENGINEER

Για περισσότερες πληροφρίες πατήστε εδώ.

Θέση εργασίας: Analytical Development Scientist

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ANALYTICAL DEVELOPMENT SCIENTIST

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: WEB DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FULL - STACK SOFTWARE ENGINEER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Καθηγήτριες/καθηγητές αγγλικών

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ANGULAR DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: .NET BACKEND DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.