Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: MARITIME REGULATORY ASSISTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CUSTOMER SUPPORT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:SENIOR SYNTHETIC CHEMIST

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR PROPOSAL WRITER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR PROPOSAL WRITER/ DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FRONTEND DEVELOPER POSITION (MID)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: PYTHON BACKEND DEVELOPER POSITION (MID)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.