Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέση εργασίας: Frontend Developer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FRONTEND DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: EXPORT SALES MANAGER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Θέση εργασίας: Customers service

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CUSTOMERS SERVICE

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Global Social Media Assistant

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GLOBAL SOCIAL MEDIA ASSISTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Secretary

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SECRETARY

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Υπάλληλος Υποδοχής και Ξενάγησης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Women In Science - Engineers

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: WOMEN IN SCIENCE - ENGINEERS

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού

 

Αριθμός Προκήρυξης:12752/2022
Ημ. Δημοσίευσης:17/03/2022
Ημ. Λήξης:01/04/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού & Καποδιστριακού...