Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θέση εργασίας: Researcher

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: RESEARCHER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TALENT ACQUISITION COORDINATOR

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ASSOCIATE INTERN, CLIENT SERVICE – CONSULTING TEAMS

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: B2B Customer Service

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: B2B CUSTOMER SERVICE

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Data Engineer - Privacy

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: DATA ENGINEER - PRIVACY

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Μηχανοτεχνίτης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Σχεδιαστής Μηχανήματων

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Ηλεκτρολόγος

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Junior Software Developers

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR SOFTWARE DEVELOPERS

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.