Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ;

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ;

Σάββατο 03 Απριλίου 2021

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφικής Σχολής σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό webinar με θέμα «Μεταβάσεις στη σταδιοδρομία: Εμπόδιο ή...

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: RESEARCH ICT ENGINEER - PROJECT MANAGER ASSISTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE CONSULTANT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE ENGINEER (MID-LEVEL)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR TV BUYER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR MEDIA PLANNER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SYSTEM ADMINISTRATOR

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.