ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.