ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θέση εργασίας: Απόφοιτος οικονομικής/χρηματοοικονομικής σχολής, για εργασία ως ασφαλιστικός σύμβουλος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.