ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θέση εργασίας: Εργαζόμενοι εξυπηρέτησης πελατών στις μονάδες της Βιοιατρικής

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.