ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Περιστατικών Εκτάκτων Αναγκών

Για περισσότερες πληροφρίες πατήστε εδώ.