ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:LEAD DATA SCIENTIST / SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αναζητά "Lead Data Scientist / Senior Software Engineer" - Συντονισμός και οργάνωση τεχνικής ομάδας, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και βάσεων δεδομένων ":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.1886/30.12.2021 για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ημ. Έναρξης: 30.12.2021 και Ημ. Λήξης: 17.01.2022

Link: Πρόσκληση ΑΠ. 1886_30.12.2021 | Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ