Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Quality Assurance Officer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: QUALITY ASSURANCE OFFICER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρηματοδοτούμενη θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στην Επιχειρηματικότητα/Vacant PhD position in Entrepreneurship

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/VACANT PHD POSITION IN ENTREPRENEURSHIP

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Customer Service Advisor

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CUSTOMER SERVICE ADVISOR

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος γραφείου-Administrative Executive

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ADMINISTRATIVE EXECUTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Περιστατικών Εκτάκτων Αναγκών

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για περισσότερες πληροφρίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Software Engineer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE ENGINEER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Research & Innovation Project Manager

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: RESEARCH & INNOVATION PROJECT MANAGER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FULL STACK DEVELOPER

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γραμματέας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.