Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θέση εργασίας: IT Support Specialist

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: IT SUPPORT SPECIALIST

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Backend Software Engineer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: BACKEND SOFTWARE ENGINEER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Senior QA Specialist (Operations)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR QA SPECIALIST (OPERATIONS)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Front end developer

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FRONT END DEVELOPER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Software Quality Assurance Engineer (Manual QA Tester)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER (MANUAL QA TESTER)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Software Engineer in Test (QA Automation Engineer)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE ENGINEER IN TEST (QA AUTOMATION ENGINEER)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Θέση εργασίας: Call Center Agent

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CALL CENTER AGENT

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Cabin Crew Member

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CABIN CREW MEMBER

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση εργασίας: Junior Analyst - Dubai, UAE

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JUNIOR ANALYST - DUBAI, UAE

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.