Γραφείο Διασύνδεσης

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Entry level Software Engineers

Customer Solutions Specialist

Junior Logistics Specialist

ΙΤ SUPPORT

Software Engineer

Junior Software Engineer

Support Engineer-Junior Developer

SOFTWARE ENGINEER

Αναλυτής/Αναλύτρια δεδομένων

Software Support Consultant Trainee

System support engineer

Backend Developer

Junior Software Engineer

Customer Experience Technician (Τεχνικός  Πεδίου)

Software & Hardware engineer

Προγραμματιστής, Software Engineer

Data Science Trainee

Junior UAV Software Engineer

Web developer

Απόφοιτοι Τμήματος Μαθηματικών

Καθηγητής Χημικός

Penetration Tester

Level 1 Cyber Security Analyst

Helpdesk Software engineer

Application user support

Junior Field Systems Engineer

Systems Presales Engineer

Software engineer Java Back end

Jr IT Security Professional Engineer (fixed-term)

Quality Assurance Officer

Software Engineer

Research & Innovation Project Manager

Full Stack Developer

Σύμβουλος Υποστήριξης Πελατών για Cloud και Cybersecurity Υπηρεσίες

Software Developer

Software Engineer

Customer Services Consultant

Sustainability Assistant

IT Systems Engineer

Senior Cyber Resilience Professional

Cyber Resilience Professional

Τεχνικός Σύμβουλος Δημόσιου Τομέα

Technical Support Engineer

Cloud Engineer

Full Stack Developer

Senior DevOps Engineer

Technical Writer

Backend Java Developer

Entry-Level Javascript Engineer

IT & Telecommunications Talents

Senior IT engineer

Μαθηματικός / Φυσικός / Χημικός

Innovation Project Manager

Junior Financial Assistant for EU-funded Research & Innovation projects

Front-End Developer (Itml)

"Blockchain" Πλατφόρμα για "Peer-to-Peer" συναλλαγές κατά τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Electric Vehicles Management for carbon neutrality in Europe

Junior Application Developer

Cloud Engineer

Web Developer

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της Φοιτητών και Αποφοίτων ΑΕΙ στην Αγορά Εργασίας

Senior IT Engineer

Analytical Development Scientist

Web Developer

Full - Stack Software Engineer

Angular Developer

.NET Backend Developer

Front-end or Back-end Developers

Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής

Financial Administrator/Budget Specialist

JavaScript Engineer - MEAN Stack (Athens/Thessaloniki - Remote)

Καθηγητές Πληροφορικής

Καθηγητές Βιολογίας

Data Coordinator

Data Specialist

Acounting & Finance - Junior Analyst Real Estate Private Equity

Graduate Opportunities in Data Analytics

Java Engineer

Χημικός για μόνιμη απασχόληση

Junior Financial Officer

Junior Software Commissioning Engineer (Athens)

Junior Software Engineer/Planner (Athens)

Full Stack Web Developer

.NET DEVELOPER (C#, WPF)

Financial Analyst - Graduate Opportunity

Job Ad_Accounting & Financial Reporting Assistant

IT Support Specialist

Backend Software Engineer

Senior QA Specialist (Operations)

Front end developer

Software Quality Assurance Engineer (Manual QA Tester)

Software Engineer in Test (QA Automation Engineer)

Junior Analyst - Dubai, UAE

User & Application Support

Data Engineer - Privacy

Μηχανοτεχνίτης

Σχεδιαστής Μηχανήματων

Ηλεκτρολόγος

Junior Software Developers

Junior Application Security Engineer

Invoice Clerk

Software Engineer

Μαθηματικός ή Φυσικος για κατ’ Οίκον Μαθήματα

Marketing Automation Specialist

Junior Front end Developer

Frontend Developer

Software Consultant

Developer Intern

Ακοοπροθετιστής – Εφαρμοστής Ακουστικών Βαρηκοΐας

Women In Science - Engineers

Senior Software Engineer

Νέοι Επιστήμονες (entry level/junior)

Junior Network Engineer

Υπάλληλος Μηχανογράφησης

Digital Marketing

Βοηθός Λογιστή

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων

Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής

FrontEnd Developer

C++ Software Developer

Επιστημονικός Συνεργάτης

Application Developers

Sales Representative for the Pharma / Personal Care & Food Supplements Industry

Junior Java Developer

Customer Services Consultant / Σύμβουλος Υποστήριξης Πελατών

Business Development & EU Fundraising Manager

Μηχανικός Υποστήριξης Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού

Senior RTL Design Engineer

Senior Functional Verification Engineer

Junior Functional Verification Engineer

Junior RTL Design Engineer (f/m/d)

Τεχνικός-Μηχανογράφος

Ηλεκτροχημικός για Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ηλεκτρομεταλλουργία

Transport System Modeller

Junior energy system analysts

Entry-level analysts

Energy Demand Analyst

It Operations Junior Manager

Software Test Automation Engineer

Mobile QA Automation Engineer (iOS)

Βιολόγος - Στέλεχος Πωλήσεων

Χημικός για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Chemical/Mechanical Engineer 

C# Developer

C# Developer

Βιολόγος ή Χημικός στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Media Planner Trainee

Field Services Agent (Outsourced)

Senior Technical Support Specialist (Remote)

Technical Support

Co-funded programmes consultant

Exports Executive

Web Application Developer_G10753_1

Web Application Developer_G10753

Web Application Developer

Lead Web Application Developer

Software Developer UI

Software Developer

Graduate Software Engineer in Test

Azure Administrator / Backend Engineer

Back-end Software Developer

Technical Support Engineer

Software engineering -Focus on test automation

Software development -Focus on test automation

OET scientist or engineer

Σύμβουλος Εσωτερικών Πωλήσεων για Αθήνα, Κρυονέρι

Developer iOS_extern

Software Engineer

VHDL/HW Engineer

Space Software Engineer

Space Software Engineer

Junior Information Systems Coordinator

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Oil

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Metals

Jr. Software Engineer

Προγραμματιστές

Software Engineer

Quantitative Analyst

ERP Consultant

L1 Cyber Security Analyst

System Administrator

Software Architect

Senior Java Developer

QA test engineer

PHP Developers

Java Developers

Customer Support Agent

Accountant

Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Junior .NET, C# Software Developer

Junior Business Process Automation Consultant

Junior Java Developers

Senior Accountant

Accounts Payable, Accounts Receivables, General Ledger Associate Accountants

Accounts Payable Senior Accountant

Senior Frontend Developer

JavaScript Developer

Java Back-End Developer

IS-Developer

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

Senior QA engineer

Senior Full Stack Developer

Systems Engineer/ DevOps Engineer

Junior Software Development Engineer

Customer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

tomer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Financial Analyst

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

Junior Information Systems Coordinator

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Oil

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Metals

Jr. Software Engineer

Προγραμματιστές

Software Engineer

Quantitative Analyst

ERP Consultant

L1 Cyber Security Analyst

System Administrator

Software Architect

Senior Java Developer

QA test engineer

PHP Developers

Java Developers

Customer Support Agent

Accountant

Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Junior .NET, C# Software Developer

Junior Business Process Automation Consultant

Junior Java Developers

Senior Accountant

Accounts Payable, Accounts Receivables, General Ledger Associate Accountants

Accounts Payable Senior Accountant

Senior Frontend Developer

JavaScript Developer

Java Back-End Developer

IS-Developer

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

Senior QA engineer

Senior Full Stack Developer

Systems Engineer/ DevOps Engineer

Junior Software Development Engineer

Customer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

tomer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Αναλυτής Χημείου

Junior Media Planner

Junior TV Buyer

Software Developer

System Administrator

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Financial Analyst

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

ς Αναλυτής

Transport System Modeller

Junior energy system analysts

Entry-level analysts

Energy Demand Analyst

It Operations Junior Manager

Software Test Automation Engineer

Mobile QA Automation Engineer (iOS)

Βιολόγος - Στέλεχος Πωλήσεων

Χημικός για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Chemical/Mechanical Engineer 

C# Developer

C# Developer

Βιολόγος ή Χημικός στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Media Planner Trainee

Field Services Agent (Outsourced)

Senior Technical Support Specialist (Remote)

Technical Support

Co-funded programmes consultant

Exports Executive

Web Application Developer_G10753_1

Web Application Developer_G10753

Web Application Developer

Lead Web Application Developer

Software Developer UI

Software Developer

Graduate Software Engineer in Test

Azure Administrator / Backend Engineer

Back-end Software Developer

Technical Support Engineer

Front End Software Developer

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 86

Software engineering -Focus on test automation

Software development -Focus on test automation

OET scientist or engineer

Σύμβουλος Εσωτερικών Πωλήσεων για Αθήνα, Κρυονέρι

Developer iOS_extern

Software Engineer

VHDL/HW Engineer

Space Software Engineer

ΕΘΑΕ

Space Software Engineer

ΕΘΑΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη (ΟΠΕΣΠ)

ΕΘΑΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη

ΕΘΑΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 εξωτερικούς συνεργάτες

Junior Information Systems Coordinator

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Oil

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Metals

Jr. Software Engineer

Προγραμματιστές

Software Engineer

Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για υποστήριξη εκπόνησης μελετών

Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για έρευνα πεδίου/ παρακολούθηση βιοποικιλότητας

Quantitative Analyst

ERP Consultant

L1 Cyber Security Analyst

System Administrator

Software Architect

Senior Java Developer

QA test engineer

PHP Developers

Java Developers

Customer Support Agent

Accountant

Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Junior .NET, C# Software Developer

iProspect_Graduate program

Performance Marketing Team Leader

Performance Marketing Specialist

Media Planner

Media Planner Trainee

Jr. Media Planner

Junior Business Process Automation Consultant

Junior Java Developers

Senior Accountant

Accounts Payable, Accounts Receivables, General Ledger Associate Accountants

Accounts Payable Senior Accountant

Senior Frontend Developer

JavaScript Developer

Java Back-End Developer

IS-Developer

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

Senior QA engineer

Senior Full Stack Developer

Systems Engineer/ DevOps Engineer

Junior Software Development Engineer

Customer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Αναλυτής Χημείου

Junior Media Planner

Junior TV Buyer

Software Developer

System Administrator

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

tomer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Αναλυτής Χημείου

Junior Media Planner

Junior TV Buyer

Software Developer

System Administrator

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Financial Analyst

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

Ε: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη (ΟΠΕΣΠ)

ΕΘΑΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη

ΕΘΑΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 εξωτερικούς συνεργάτες

Junior Information Systems Coordinator

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Oil

Athens Commodity Trading Graduate Programme - Metals

Jr. Software Engineer

Προγραμματιστές

Software Engineer

Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για υποστήριξη εκπόνησης μελετών

Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για έρευνα πεδίου/ παρακολούθηση βιοποικιλότητας

Quantitative Analyst

ERP Consultant

L1 Cyber Security Analyst

System Administrator

Software Architect

Senior Java Developer

QA test engineer

PHP Developers

Java Developers

Customer Support Agent

Accountant

Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Junior .NET, C# Software Developer

iProspect_Graduate program

Performance Marketing Team Leader

Performance Marketing Specialist

Media Planner

Media Planner Trainee

Jr. Media Planner

Junior Business Process Automation Consultant

Junior Java Developers

Senior Accountant

Accounts Payable, Accounts Receivables, General Ledger Associate Accountants

Accounts Payable Senior Accountant

Senior Frontend Developer

JavaScript Developer

Java Back-End Developer

IS-Developer

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

Senior QA engineer

Senior Full Stack Developer

Systems Engineer/ DevOps Engineer

Junior Software Development Engineer

Customer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Αναλυτής Χημείου

Junior Media Planner

Junior TV Buyer

Software Developer

System Administrator

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA

 

tomer Support

Υπάλληλος σε Οινοποιείο

Senior Synthetic Chemist

Junior Proposal Writer

Senior Proposal Writer/ Developer

Frontend developer position (Mid)

Python backend developer position (Mid)

Software Engineers

Junior Developer

Research ICT Engineer - Project Manager Assistant

Software Consultant

Software Engineer (Mid-Level)

Junior Software Engineer

Αναλυτής Χημείου

Junior Media Planner

Junior TV Buyer

Software Developer

System Administrator

Λογιστής-Βοηθός λογιστή

Junior Developer

Junior Python Developer- (ARTEMIS ITS)

Test Automation Engineer - FWA

System Test Engineer - FWA

Support Engineer

Software R&D Engineer for SDAN

Senior Software Design R&D Engineer for SDAN

Senior DevOps Engineer

Security Test Engineer - FWA

R&D 5G Core Software Developer

R&D 5G Core Software Developer _ 2

Quality Assurance Automation R&D Engineer for SDAN

Network Integration engineer

FWA Senior SW Engineer

BBA Senior Testing Engineer for 5G

BBA Senior SW Engineer for 5G

Raymetrics Full-stack developer position

PHP Developer

IS Developer

Java Back-End Developer

Front End Web Developer

Προγραμματιστής με εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Business Applications Developer

Financial Analyst

Node.js Developer

Google & Social Media Advertising Specialist

Network system administrator

Software Developer

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας - Θεσσαλονίκη

Management Consultant – Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Industrial Assistant for SEE Zone (Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine) [Roullier Group]

R&D PROJECT MANAGER / IT ENGINEER ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Software Engineer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κέντρου ερευνών "Δημόκριτος"

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (MARATHON DATA SYSTEMS)

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (FORTUNE TECHNOLOGIES SA)

Software Consultant (Fortune Technologies SA)

Senior Software Engineer (Fortune Technologies SA