Γραφείο Διασύνδεσης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης και ποιος είναι ο σκοπός λειτουργίας του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Αποσκοπεί στην παροχή της βέλτιστης κατά το δυνατόν βοήθειας προς τους φοιτητητές και αποφοίτοους του ΕΚΠΑ, που  καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σύνθετο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1997 και  ανασυστάθηκε και επαναλειτουργεί από το 2020.


 

Σε ποιους απευθύνεται και ποιες υπηρεσίες παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ;

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος και παρέχει:

  1. συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  2. ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας
  3. διοργάνωση εκδηλώσεων σχετιζόμενες με τα αντικείμενα δρασης του (σεμινάρια, ημέρες καριέρας κλπ).

Στο προσεχές χρονικό διάστημα το Γραφείο θα δύναται να:

  1. διαθέτει έντυπα σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή που θα αφορούν στις δράσεις του
  2. αξιοποιεί, αξιολογεί και προβάλει τις δράσεις του με την υλοποίηση μελετών.

Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του ΕΚΠΑ και επιθυμώ να συνδεθώ με το Γραφείο Διασύνδεσης. Πώς μπορώ το επιτύχω;

Όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΕΚΠΑ μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα του Γραφείου προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εγγραφούν στην υπηρεσία απόστολής ενημερώσεων με ένα απλό e-mail και να λαμβανούν όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό. Σύντομα θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


 

Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του ΕΚΠΑ και επιθυμώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης. Ποιο είναι το απαιτούμενο κόστος;

Για όλους του φοιτητές και αποφοίτους του ΕΚΠΑ οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης προσφέρονται δωρεάν.


 

Είμαι εργοδότης/επιχειρηματίας/ εκπρόσωπος οργανισμού ή εταιρίας πώς μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης;

Κάθε εργοδότης/επιχειρηματίας/ εκπρόσωπος οργανισμού ή εταιρίας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Γραφείο Διασύνδεσης:

  1. τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2103689686, 2103689683,
  2. με e-mail στην διεύθυνση: career@uoa.gr ,
  3. μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στο αντίστοιχο σημείο της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης.

     

Είμαι εργοδότης/επιχειρηματίας/ εκπρόσωπος οργανισμού ή εταιρίας και αναζητώ προσωπικό. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω;

Σε κάθε ενδιαφερόμενο εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα να στελεχώσει την εταιρία του/ τον οργανισμό του με εργαζόμενους που θα έχουν τα προσόντα που προσφέρει το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την αποστολή της αγγελίας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν προβλεφθεί από το Ίδρυμα.


 

Πότε μπορώ να συναντηθώ με τους εκπροσώπους του Γραφείου Διασύνδεσης προκειμένου να ενημερωθώ;

Είναι απαραίτητο να προηγηθεί επικοινωνία με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης προκειμένου να προγραμματιστεί σχετική συνάντηση.