Γραφείο Διασύνδεσης

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Παρουσιάσεις Εισηγητών του Webinar «Μεταβάσεις στη Σταδιοδρομία: Εμπόδιο ή Ευκαιρία»

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε σε αρχείο pdf τις παρουσιάσεις του webinar με θέμα «Μεταβάσεις στη Σταδιοδρομία: Εμπόδιο ή Ευκαιρία», που πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2021 από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφικής Σχολής.

«Διαχείριση Σταδιοδρομίας με εσένα Πρωταγωνιστή»

Κατερίνα Μικεδάκη Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

«Επαγγελματική Μετάβαση: Στρατηγικές Επιτυχίας»

Νέλλη Μπέλκη Φιλόλογος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σταδιοδρομίας.