Γραφείο Διασύνδεσης

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσεων

Δείτε το εγχειρίδιο του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας που αφορά στην διαχείριση των κρίσεων και λάβετε πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε μία εποχή συνεχόμενων κρίσεων και απρόοπτων καταστάσεων.

Δείτε το εγχειρίδιο πατώντας στον σύνδεσμο.