Γραφείο Διασύνδεσης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

[κωδ. 2021112902]

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου της επιθυμεί να προσλάβει: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Προσόντα και ικανότητες

  • Πτυχίο  Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υγείας
  • Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο (κλείσιμο ραντεβού ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ) ή γραμματεία (ασφαλιστική εταιρεία)
  • Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

 Προσφέρουμε

  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.