Γραφείο Διασύνδεσης

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

[κωδ. 2022030807]

Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής από όλη την Αττική ζητούνται από το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών ως ανεξάρτητοι συνεργάτες για ιδιαίτερα μαθήματα.

Προϋπόθεση Εγγραφής:

Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.