Γραφείο Διασύνδεσης

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ

[κωδ. 2022042001]

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών (https://diktio-kathigiton.net) αναζητά ως εξωτερικούς συνεργάτες απόφοιτους των παρακάτω τμημάτων για δια ζώσης ή διαδικτυακά ιδιαίτερα μαθήματα. Το ωράριο και η αμοιβή καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό.

  • Ξένων Γλωσσών (αντίστοιχων Τμημάτων Φιλολογίας) 
  • Θετικών Επιστημών
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Πληροφορικής
  • Παιδαγωγικών Σχολών

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.