Γραφείο Διασύνδεσης

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

[κωδ. 2023011709]

Fortune Technologies SA isan undisputed software leader in the shipping ERP market locally and internationally and a Microsoft Certified Business Solutions Partner, providing high quality of service, strong customer partnerships and support (www.frtntech.com).

 

Your Tasks:

·        Design, Develop and Maintain (as a team member) efficient, reusable, and reliable code.

·        Analyze user requirements and functional specifications for large scale projects on the Maritime industry.

·        Ensure the best possible quality, performance and responsiveness of the applications.

·         Addressing defects reported from customers.

·         Create test cases and scenarios.

 

Your Skills:

·        A university degree in computer engineering or equivalent.

·        Solid understanding of object oriented programming (preferably C#.NET)

·        Knowledge of RDBMS, SQL.

·        Analytical and problem-solving skills.

·        Quick learning ability is required as well as teamwork.

·        Excellent command of English, both written and oral.

 

Counted as advantages:

  • Knowledge of RDLC reports, JavaScript and/or React would be an asset

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.