Γραφείο Διασύνδεσης

QUALITY ASSURANCE OFFICER

[κωδ. 2022092908]

ProGnosis Biotech S.A., is seeking to hire:
A Quality Assurance Officer in Larissa, Greece.

Main responsibilities
• Providing QA strategic planning and project management of QA activities
• Managing resources in compliance with regulatory requirements
• Ensuring that the quality of Prognosis’ Biotech products meets the company’s
standards
• Validation activities for the products, generating, reviewing and approving protocols
according to industry standards
• Organization and implementation of plans regarding external and internal audits
• Ensuring project documentations are in order and following quality requirements for
ISO

Previous work experience in relevant position is required.

The ideal candidate will possess the following

• BsC in one of the following disciplines: Chemistry, Biology, Biotechnology, Food
Science, Biomedical Sciences, Pharmacy, or relevant fields
• Excellent command of English (verbal and written)
• Advanced computer skills (MS Office)
• Analytical thinking, problem solving abilities, good follow up skills, organized and
meticulous

Personal Traits:
ProGnosis Biotech is looking for an adaptable and agile personality, with team spirit and
excellent communication and organization skills.

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.