Γραφείο Διασύνδεσης

SOFTWARE ENGINEER

[κωδ. 2023011714]

Responsibilities

 

• Develop APIs for communication between services

• Containerize and Deploy Applications

• Query and Manage Databases

• Optimize software stacks for reliability, scalability, and performance

• Participate in project meetings, designing and delivering presentations

• Prepare project deliverables, and progress reports

• Adapt to the Agile way of working

 

Requirements

 

Education

• Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science or Engineering

• Master’s degree is a plus

 

Experience

• 3+ years in similar position

 

Personal

• Desire to learn and improve

• Problem solver

• Thinking outside of the box

• Team player

• Self-managed

• Convey technical information to non-technical audiences

 

Professional

• Experience with Python. Java or Rust is a plus.

• Experience with web frameworks (FastAPI, Spring Boot)

• Experience with querying and managing databases (SQL, NoSQL, Timeseries)

• Experience with Containers and Orchestrators (Docker, Kubernetes)

• Experience with version control tools (Github)

• Experience with Microsoft Office applications

• Excellent use of English (oral, written, understanding)

 

Other

• Willing and able to travel domestically and internationally

• Proven ability to manage tasks and issues, meet deadlines, follow through on commitments, and take corrective action in a proactive manner where appropriate

• Military obligations fulfilled (for male applicants)

 

Benefits

• No specific dress code

• Private Health Insurance Plan

• Productive working environment that promotes learning and professional growth

• Open and honest communication

• Cooperation and Support

• Positive Reinforcement

• Sense of Humor

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.