Γραφείο Διασύνδεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πένυ Παπαγεωργοπούλου

Η κυρία Πένυ Παπαγεωργοπούλου είναι πληροφορικός, με έμφαση στη μελέτη των νέων μέσων. Εκπονεί διδακτορική έρευνα με αντικείμενο το μετανθρωπισμό, με εστίαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών ενισχύσεων στον άνθρωπο και τις επιδράσεις αυτής στη νοητική και συναισθηματική του κατάσταση. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη ραγδαία εξελισσόμενη σχέση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής στο ευρύτερο πεδίο της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή, καθώς και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των εικονικών περιβαλλόντων. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης πληροφορικής και σε ακαδημαϊκά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει καλλιτεχνικό έργο με χρήση παραδοσιακών και ψηφιακών οπτικών αναπαραστατικών μέσων, και δραστηριοποιείται επιστημονικά και καλλιτεχνικά ως μέλος της ομάδας Spatial Media Research Group. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2015, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2008, έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.