Γραφείο Διασύνδεσης

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό από τα σεμινάρια που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης, καθώς και το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "Αρχιμήδης". Επίσης παρατίθενται χρήσιμες προτάσεις και οδηγίες, καθώς και πρότυπα έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο.