Γραφείο Διασύνδεσης

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ομαδική συμβουλευτική παρέχεται μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων (workshops)  και αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση που φέρει τον τίτλο: "Διαμορφώνω την Επαγγελματική μου Ταυτότητα και Αναλαμβάνω Δράση". Τα εργαστήρια  οργανώνουν και συντονίζουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και τα μέλη της διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Διασύνδεσης.  Τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής είναι τρίωρης διάρκειας και πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το πλήθος των συμμετεχόντων ανά εργαστήριο δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι άτομα, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς είναι οι εξής:

1) Δημιούργησε ένα Επιτυχές Ξεκίνημα της Επαγγελματικής σου Ζωής: Βιογραφικό Σημείωμα - Συστατική Επιστολή - Συνέντευξη Εργασίας.

2) Αναπτύσσω τον Προσωπικό και Επαγγελματικό μου Εαυτό: Βιωματικό Εργαστήριο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης.

3) Μετάβαση σε επόμενες εκπαιδευτικές επιλογές: Πληροφόρηση για ΠΜΣ του ΕΚΠΑ στις α) Θετικές & β) Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

4) Find a Job or Make a Job?

« Δημιούργησε ένα επιτυχές ξεκίνημα στην Επαγγελματική σου ζωή»

Υλοποίηση εργαστηρίου Ομαδικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής  του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη Εργαστηρίων Ομαδικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,   στο πλαίσιο της Δράσης σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος με τίτλο:

« Διαμορφώνω την Επαγγελματική μου Ταυτότητα και Αναλαμβάνω Δράση».

Το πρώτο Εργαστήριο της εν λόγω δράσης φέρει τον τίτλο:  «Δημιούργησε ένα επιτυχές ξεκίνημα στην Επαγγελματική σου Ζωή: Βιογραφικό Σημείωμα-Συστατική Επιστολή-Συνέντευξη Εργασίας» . Αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο από εξειδικευμένους συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού  σε ομάδες των 20 ατόμων, με σκοπό την διευκόλυνση της επιτυχούς μετάβασης στην αγορά εργασίας.

Διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής:

Σάββατο 12/3/2022    ώρα: 10.30 - 13.30

Τρίτη     15/3/2022       ώρα: 10.30 - 13.30

Σάββατο 19/3/2022    ώρα: 10.30 - 13.30

Τρίτη      22/3/2022    ώρα: 10.30 – 13.30

Τρίτη      29/3/2022    ώρα: 10.30 - 13.30

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής webex meetings, όπου για την κάθε ομάδα των 20 ατόμων θα σταλεί ξεχωριστό link στα email τους.

 

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

" Ευκαιρίες αξιοποίησης προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για ενίσχυση επιχειρηματικότητας "

Υλοποίηση εργαστηρίου Ομαδικής Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας,   στο πλαίσιο της Δράσης σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος με τίτλο: « Καινο-Τολμώ στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία- Δραστηριοποιούμαι στο επιχειρείν»

Το πρώτο Εργαστήριο της εν λόγω δράσης φέρει τον τίτλο:  «Ευκαιρίες αξιοποίησης προγραμμάτωντου ΟΑΕΔ για ενίσχυση επιχειρηματικότητας» . Αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο από εξειδικευμένο σύμβουλο Επιχειρηματικότητας σε ομάδες των 20 ατόμων, με σκοπό την εξοικείωση με την έννοια επιδότηση, τη διεύρυνση της γνώσης για επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.

Διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής:

Πέμπτη 10/3/2022      ώρα: 11.00-13.00

Παρασκευή 11/3/2022 ώρα: 17.30-19.30

Πέμπτη 17/3/2022      ώρα: 11.00-13.00

Πέμπτη 24/3/2022      ώρα: 17.30-19.30

Σάββατο 26/3/2022    ώρα: 11.00-13.00

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής webex meetings, όπου για την κάθε ομάδα των 20 ατόμων θα σταλεί ξεχωριστό link στα email τους.

Για την συμμετοχή στο εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλλεται την αίτησή σας στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

https://forms.gle/UcT7y6kM1AXLzrkF9 

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών