Γραφείο Διασύνδεσης

ΕΡΕΥΝΕΣ

Έρευνα αποφοίτων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες,

Επικοινωνούμε μαζί σας λόγω της ιδιότητας σας ως αποφοίτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για να ζητήσουμε την αρωγή και συνδρομή σας σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που υλοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της πρώτης Ιδρυματικής Μελέτης του Πανεπιστημίου μας για την διασύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.  Η μελέτη αυτή θα συμβάλλει αφενός στο να αποτιμήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτά ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του στα Τμήματα του ΕΚΠΑ, και αφετέρου στο να διαπιστωθεί εάν και πως αξιοποιούνται από αυτόν  στην αγορά εργασίας. Από τα συμπεράσματα της μελέτης θα εξαχθούν καλές πρακτικές και θα καταστεί εφικτό να σχεδιαστούν αλλαγές, που θα βελτιώσουν την σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. θα ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας στη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το οποίο θα μας προσφέρει πολύτιμη ανατροφοδότηση για την ποιότητα και την ποσότητα απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας, βασισμένη στην δική σας εμπειρία.

Έχουμε φροντίσει η συγκεκριμένη διαδικασία να μην ξεπερνά τα 10 λεπτά, προκειμένου να μην είναι χρονοβόρο και κουραστικό για εσάς, αλλά από την άλλη να αποκομίσουμε και όλες τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες για τον σκοπό της μελέτης μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας το σύνδεσμο:

Ερωτηματολόγιο Ιδρυματικής Μελέτης Αποφοίτων ΕΚΠΑ

 

Σας ευχαριστούμε.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ